Take Away

Hele menyen kan bestilles som take away.

Med unntak av noen få retter, vil take away ha en rimeligere pris. Take away
prisene står oppført i mindre skrift til høyre for restaurantprisene på menyen vår.


The whole menu can be ordered as take away.

Most of the take away dishes are a bit more reasonable than the restaurant price, with some exceptions. The take away dishes are written in a smaller text next to the sit-in prices in the menu.